alt alt
alt alt
alt alt alt alt alt


Skład zespołu:

dr in. Maciej Biaecki

Samorządowiec, działacz społeczny. Doktor nauk chemicznych, do 1998 r. adiunkt w Instytucie Chemii Organicznej PAN. W latach 1998-2006 zawodowo związany z samorządem terytorialnym (członek Zarządu Powiatu Warszawskiego, zastępca burmistrza dzielnicy Praga Południe, radny powiatu warszawskiego, radny sejmiku województwa mazowieckiego). Autor kilkuset publikacji w warszawskiej prasie lokalnej oraz książki Lech Kaczyński w Warszawie 2002-2005 (2005). Współtwórca Obywatelskiego Centrum Monitoringu będącego niezależnym forum oceny działań samorządowych władz Warszawy (2006-2009). Wykładowca marketingu terytorialnego w Wyższej Szkole Promocji.

dr hab. Adam Grzegorczyk

Politolog, medioznawca, ekonomista. Profesor Akademii Finansów i rektor Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie. W latach 80. i 90. związany ze środowiskiem muzyki rockowej, dyrektor Festiwalu w Jarocinie. Dziennikarz muzyczny m.in.: miesięcznika „Non-Stop” i Rozgłośni Harcerskiej. Menadżer największych gwiazd polskiej estrady m.in.: Ireny Santor i zespołów Pawła Kukiza, Roberta Gawlińskiego i Wojtka Jagielskiego. Właściciel agencji reklamowej i założyciel pierwszej w Polsce szkoły reklamy. Autor przeszło 20 publikacji książkowych na temat różnych aspektów komunikacji społecznej m.in. Public relations (1997), Sponsoring kultury (2003), Reklama (2010). Strateg i komentator polityczny.

dr Monika Kostaszuk-Romanowska

Kulturoznawca, teatrolog, specjalista komunikacji werbalnej, historyk literatury. Wykładowca Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie. Adiunkt w Zakładzie Wiedzy o Kulturze Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teorii kultury współczesnej, antropologii teatru, a także animacji kultury, marketingu i reklamy. Jest autorką licznych publikacji na temat teatralizacji w kulturze współczesnej m.in. w tomach "Przyszłość języka", "Między powtórzeniem a innowacją. Seryjność w kulturze", "Ucieleśnienia. Ciało w zwierciadle współczesnej humanistyki", "Artystów gry z kulturą czyli sztuka jako prowokacja", "Wizje kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji kontaktu" oraz w tomie "Zachowania konsumenckie młodzieży".

dr Krzysztof Kubiak

Socjolog. Absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2002). W 2004 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie "Praktycznej psychologii społecznej" w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Od 2005 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie, współpracownik UKSW. Od 2009 roku doktor nauk humanistycznych. Autor artykułów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i socjotechniki reklamy. Współpracuje z agencjami reklamowymi i bezpośrednio z firmami jako concepteur-redacteur.

dr Tomasz Olczyk

Politolog, studiował socjologię i nauki polityczne, doktoryzował się w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego; jest autorem pierwszej w Polsce interdyscyplinarnej monografii telewizyjnej reklamy politycznej (Politrozrywka i popperswazja. Reklama telewizyjna w kampaniach wyborczych 21 wieku); zajmuje się badaniem zjawisk z pogranicza kultury popularnej, komunikacji politycznej i kultury medialnej; w swoich analizach stara się łączyć podejścia antropologiczne, psychosocjologiczne i politologiczne.

Jan Osiecki

Dziennikarz, reporter sejmowy z czternastoletnim stażem. Relacjonował najważniejsze wydarzenia polityczne m.in. dla Newsweeka, Programu III Polskiego Radia, Radia PiN. Autor i współautor publikacji książkowych m.in.: Zbigniew Religa. Człowiek z sercem na dłoni (2008), Polaków rozmowy o polityce (2010), Ostatni lot. Przyczyny katastrofy smoleńskiej. Śledztwo dziennikarskie (2011). Doktorant na wydziale Stosowanych Nauk Społecznych UW. Od 2005 roku wykładowca Wyższej Szkoły Promocji.

dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa

Absolwentka Wydziału Filozofii oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dr nauk humanistycznych, dr hab. nauk politycznych. kierownik Katedry Socjologii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, profesor Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce zmian społecznych, kulturowych i politycznych związanych z procesem globalizacji i integracji europejskiej, konfliktów etniczno-narodowych i skutkach migracji. Przedmiotem jej zainteresowania są także zagadnienia zmiany stylu życia, komunikacji jako czynnika wpływającego na zmiany kulturowe. Stypendystka Fundacji F. Eberta i DAAD, współpracuje z kilkoma uniwersytetami niemieckimi.

 

alt
alt alt
alt alt