alt alt
alt alt
alt alt alt alt alt


Wydawnictwa:

Platforma Obywatelska. Diagnoza. Praca zbiorowa.
Klub Badań nad Propagandą, ISBN: 978-83-60964-40-8
Format 130x250mm, stron 178

 

W 2007 roku Platforma Obywatelska była nadzieją większości Polaków. Chcemy odpowiedzieć na pytanie, czym jest w 2011 roku, jakie są jej problemy, co się z nią stanie i jakie to będzie miało skutki dla Polski. Analogiczna książka na temat Prawa i Sprawiedliwości czy Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie miałaby sensu i nie chodzi tu o spodziewany wynik wyborczy, ale fenomen najpopularniejszego ugrupowania w Polsce po przełomie 1989 roku. Nasza książka skupia się na prezentacji faktów, które często są dla PO druzgocące. Jeden z recenzentów, zwolennik Platformy, stwierdził, że książka jest dla partii krytyczna w proporcji 70:30. Inny recenzent uznał, że zbliża się do obiektywizmu. Czy jest obiektywna? Tę ocenę pozostawiamy każdemu z czytelników z osobna.


Gdzie PO ma program? Czy Tusk wielkim poetą był? Komu z PO po drodze? Kto rządzi w partii? Gdzie znaleźć pracę? O czym tenorzy śpiewają cienko? Czy kibole dopadną Tuska? Szanse i zagrożenia?


Klub Badań nad Propagandą jest nieformalnym stowarzyszeniem osób zajmujących się analizą politologiczną zachodzących współcześnie w Polsce zjawisk. Jest jednocześnie klasycznym, definicyjnym wręcz think-tankiem, niezależnym od środowisk politycznych i nie reprezentującym jakiejkolwiek linii programowej.
"Kto wygra wybory? Scenariusze prezydenckie 2010". Praca zbiorowa.
Klub Badań nad Propagandą, ISBN: 978-83-60964-28-6
Format 135x215mm, stron 246

 

Zespół 7 naukowców zgromadził i przeanalizował przeszło 37 tysięcy stron dokumentów, opracowań, sondaży i opinii na temat dynamiki, przebiegu i wyników polskich wyborów prezydenckich. Na tej podstawie ustalił wyróżniające cechy wizerunków 10 ewentualnych kandydatów, ocenił ich szanse w wyborach prezy-denckich 2010 roku oraz sformułował wielowariantowe prognozy rozwoju zdarzeń. Wyniki tych prac, często sensacyjne, zostały spisane w formie lekkich, krótkich, wciągających tekstów. Autorzy nie mają aspiracji przewidywania przyszłości, pokazują jednak, jak ona może wyglądać.


Dlaczego Kaczyński wygra? Czy i dlaczego Tusk nie będzie prezydentem? Czy sondaże kłamią? Kogo popierają geje? Na co liczy lewica? Czy wzrost ma znaczenie? Dlaczego Platformie grozi rozpad? Co lubią kobiety? Co to są lumpenelity? Kiedy Palikot wyrzeknie się Tuska? Co ma Komorowski z Gombrowicza, co Cimoszewicz z Hamleta? Kiedy Olechowski rozpocznie kampanię? Czy Pawlak będzie czarnym koniem? I co na to wszystko łyżka?


Książka "Kto wygra wybory? Scenariusze prezydenckie 2010" ukaże się 9 kwietnia 2010 roku pod szyldem Klubu Badań nad Propagandą. Na spotkanie autorskie i koktajl wydany przez Wyborową S.A. zostaną zaproszeni wszyscy kandydaci, parlamentarzyści i komentatorzy polityczni. Media patronackie poinformują o wydaniu książki, a w Internecie zostanie przeprowadzona kampania marketingu wirusowego. Książka ma szansę stać się sensacją sezonu wydawniczego 2010.


Recenzje:
alt
alt alt
alt alt