alt alt
alt alt
alt alt alt alt alt


Konferencje:

 1. Marketing polityczny. Sondaż i manipulacja

 2. W dniu 7 czerwca 2010 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie odbyła się konferencja pt. "Marketing polityczny. Sondaż i manipulacja". Zgodnie z tytułem problematyka konferencji dotyczyła dwóch obszarów zagadnień. Pierwszy obejmował tematyką technik, instrumentów i strategii manipulacji wykorzystywanych w marketingu politycznym. Druga część konferencji poświęcona była zagadnieniom związanym z szeroko rozumianym pomiarem efektów działań marketingu politycznego. Konferencja była adresowana do teoretyków marketingu politycznego oraz osób profesjonalnie trudniących się realizacją tej działalności. Teksty referatów zostaną opublikowane w recenzowanej publikacji.

  PROGRAM KONFERENCJI

  Sesja  I
  Manipulacja w marketingu politycznym

  • "Siła „przykrywki”. O dyskursywnej mocy zarządzania przestrzenią internetową" - Filip Gołębiewski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  •  "Storytelling. Mit jako maska rzeczywistości w grze wyborczej" - dr Jacek Wasilewski Uniwersytet Warszawski
  •  "Ramowanie jako teoria i praktyka manipulacji politycznej" - dr Tomasz Olczyk Uniwersytet Warszawski
  • "Obce autorytety w grze wyborczej" - dr Krzysztof Szlubowski Wyższa Szkoła Promocji
  • "Polityczny trendsetteryzm" - dr Krzysztof Kubiak Wyższa Szkoła Promocji
  • "Manipulacja językiem w debacie politycznej" - dr Monika Kostaszuk-Romanowska Wyższa Szkoła Promocji

  Sesja II
  Sondaże w marketingu politycznym

  • "Podstawowe problemy sondaży politycznych. Wprowadzenie" - prof. Adam Grzegorczyk (rektor Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie)
  • "Dobre praktyki w badaniach wyborczych i przedwyborczych. Wskazówki dla instytutów badawczych, mediów i czytelników" - Andrzej Olszewski, prezes zarzadu TNS OBOP
  • "Przedwyborcze sondaże telefoniczne fakty i mity" - Kuba Antoszewski Instytut Badań Opinii i Rynku Millward Brown SMG/KRC
  • "Sondaże jako instrument wpływu na opinię publiczną w kampanii wyborczej" - dr Tomasz Godlewski Uniwersytet Warszawski
alt
alt alt
alt alt